วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 09:53

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผังโครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอนาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ผังโครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอนาเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ