วันศุกร์, 16 พฤศจิกายน 2561 15:35

รายงานการขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาลตำลนาส่วง (ถนนทางเข้าวัดป่านาส่วง) ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม ถนนภายในเขตเทศบาลตำลนาส่วง (ถนนทางเข้าวัดป่านาส่วง) ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ