วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 15:35

รายงานขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำ (ซอยสุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำ (ซอยสุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ