วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562 21:02

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล (สายทางเข้าที่พักผู้โดยสารเทศบาล) หมู่ที่ 10 ตำบลนาส่วง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล (สายทางเข้าที่พักผู้โดยสารเทศบาล) หมู่ที่ 10 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 489,000 บาท

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ