วันศุกร์, 05 ตุลาคม 2561 14:12

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล (ซอยสุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาส่วง

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล (ซอยสุขาภิบาล 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ