วันพุธ, 31 กรกฎาคม 2562 15:51

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 เรื่อง

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 เรื่อง

1.จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2.จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3.จ้างทำป้ายไวนิล

4.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

5.ซื้อวัสดุก่อสร้าง

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ