วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 09:37

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 เรื่อง

การเปิดเผยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 เรื่อง

1.ซื้อวัสดุสำนักงาน

2.จ้างทำตรายาง

3.จ้างทำตรายาง

4.จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

5.ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6.จ้างทำตรายาง

7.ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

8.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

9.จ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลนาส่วง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ